Polisolokaty

polisolokatyPolisolokaty to nic innego jak lokata z ubezpieczeniem. Zostały wprowadzone na rynek jako sposób na szybki zysk i uniknięcie przy tym podatku Belki (podatek od zysków kapitałowych). Statystyki wskazują, że łączna pula zgromadzonych na polisolokatach środków, sięga 50 mln złotych, stanowiących własność ok. 5 mln osób.
Jak się jednak okazało, wszystkie oszczędności na lokacie, zostały zamrożone na okres co najmniej kilkunastu lat. Próba zerwania umowy kończyła się karami umownymi albo wysokimi opłatami manipulacyjnymi, które często osiągały poziom 80-90 % wartości wpłaconych środków, lub nawet je przewyższały.
Rozwiązaniem tej sytuacji była decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie z 2015 r. (sygnatura akt III C 1453/13), w której jasno zostało stwierdzone, że umowy, których zerwanie skutkuje utratą kapitału jest działaniem niezgodnym z prawem. Ponadto Sąd Okręgowy stwierdził, że umowy były sformułowane w sposób niejasny, co rodziło szereg nadużyć interpretacyjnych. Umowy na polisolokaty zostały tym samym uznane za nieważne od dnia ich zawarcia i tym samym banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek zwrotu całości wpłaconych środków swoimi klientom.
Ugoda jaką zawarł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z ubezpieczycielami, zobowiązuje ich do obniżenia opłat za zerwanie umowy przez klientów, którzy podpisali je przed 2014 r. oraz seniorów, którzy zwarli je po 2008 r. i rozwiązali, osiągając wiek 65 lat. Ugoda, w której obniżenie opłat likwidacyjnych będzie maleć wraz z upływem czasu, weszła w życie wraz z 1 stycznia 2017 r.
Polisolokaty przez wielu określane są mianem „afery większej niż Amber Gold”. Ministerstwo Sprawiedliwości po spotkaniu ze stowarzyszaniem „Przywiązani do polisy”, podjęło decyzję o powołaniu zespołu roboczego, w celu opracowania działań adekwatnych do stawianych polisom Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK), zarzutów.

Warto również w kwestii polisolokat warto skonsultować to z prawnikiem – http://www.strojekkancelaria.pl/