Jak uzyskać kredyt gotówkowy dla firm?

biznesPozyskanie środków na rozwój lub bieżącą działalność firmy nie zawsze jest łatwe. Banki wymagają dokumentów finansowych, kopii zawartych umów i kontraktów.  W wypadku zapotrzebowania na środki obrotowe, konieczne jest przedstawienie wszystkich kontrahentów i to analiza ich często jest podstawą do podjęcia decyzji kredytowej. Z kolei w wypadku kredytu inwestycyjnego, bank zażąda zabezpieczeń rzeczowych, co może wiązać się niekiedy ze znacznymi kosztami, na przykład w wypadku nieruchomości przemysłowej opłata za niezbędną wycenę to nawet kilka tysięcy złotych.
W celu uniknięcia części biurokracji dobrym pomysłem jest skorzystanie z oferty jaką jest kredyt gotówkowy dla firm. Nie wymaga on przedstawienia celu, na jaki mają być przeznaczone środki, zazwyczaj też banki nie potrzebują żadnych zabezpieczeń dla tego typu finansowania. Po prostu, po podpisaniu umowy i opłacie ewentualnej prowizji, bank przelewa pieniądze na rachunek firmy. Zdarzają się takie sytuacje, że dla wieloletnich klientów, posiadających w danym banku konto firmowe, bank sam proponuje uzyskanie takiego kredytu. Podstawą są odpowiednie obrotowy na rachunku, tak w zakresie ich wysokości jak i regularności, oraz 100% regulowanie swoich zobowiązań przez firmę.
W księgach finansowych,, prowadzonych przez księgowość,  tego rodzaju środki są ujmowane zgodnie z terminem spłaty zobowiązania. Jeżeli jest to kredyt spłacany do jednego roku, figuruje on jako zobowiązanie krótkoterminowe. W wypadku dłuższej, planowanej spłaty, trafia do zobowiązań długoterminowych. Dotyczy to oczywiście podmiotów, prowadzących pełną księgowość. W wypadku książki przychodów i rozchodów nie ma takiego rozgraniczenia.
Niezwykłą zaletą, jaką ma kredyt gotówkowy dla firm, jest możliwość uwzględniania środków związanych z jego uzyskaniem, czyli ewentualnych prowizji i ubezpieczeń, oraz spłacanych odsetek, w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki temu obniża się podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, zmniejsza się konieczny do zapłacenia podatek.
Pomoc przy uzyskiwaniu finansowania dla firm znajdziesz na stronie http://www.multiinicjatywa.pl/